Współadministrowanie – powiadom klientów - PDPS - Program do RODO

Współadministrowanie – powiadom klientów

Zawieranie umów dot. współadministrowania zgodnie z art. 26 RODO pomiędzy Administratorami, staje się co raz bardziej popularne. Z naszej praktyki obserwujemy stosowanie tego typu umów w następujących przypadkach:

  • W grupach przedsiębiorstw np. wspólna kadra pracująca dla kilku spółek;
  • Współpraca marketingowa przedsiębiorstw tj. wspólna baza klientów;
  • Jednostki samorządu terytorialnego np. Straż Miejska w strukturze Urzędu;
  • Projekty UE tutaj chcielibyśmy aby to zastosowanie wzrosło, przez niekończący się łańcuch powierzeń;

Powiadomienie osób fizycznych

W ramach przeprowadzanych audytów ochrony danych spotykamy się z częstym naruszeniem w zakresie art. 26 ust. 2 RODO tj. Zasadnicza treść uzgodnień wynikających najczęściej z zawartej umowy współadministrowania jest udostępniana podmiotom, których dane dotyczą. Dlatego zalecamy:

  • dokonać przeglądu klauzul informacyjnych pod kątem zawartych umów dot. współadministrowania;
  • uzupełnić klauzule informacyjne o dane współadministratorów i odwołać do zasadniczej treści tego typu uzgodnień np. umieszczonych na stronie www danego podmiotu.
  • zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO w treści uzgodnień można również wskazać punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą.