Wytyczne Grupy roboczej art. 29

(WP 244) Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Treść z uodo.gov.pl

Ustalenie wiodącego organu nadzorczego jest istotne wówczas, gdy administrator lub podmiot przetwarzający prowadzi transgraniczne przetwarzanie danych osobowych. Art. 42 ust. 23 RODO definiuje ‘przetwarzanie transgraniczne’ albo jako:

  • przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w Unii w ramach działalności jednostek organizacyjnych w więcej, niż jednym państwie członkowskim administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii posiadającego jednostki organizacyjne w więcej niż jednym państwie członkowskim; albo
  • przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w Unii w ramach działalności pojedynczej jednostki organizacyjnej administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii, ale które znacznie wpływa lub może znacznie wpłynąć na osoby, których dane dotyczą, w więcej niż jednym państwie członkowskim.

Oznacza to, że gdy podmiot posiada jednostki organizacyjne np. we Francji i Polsce przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach działalności jego jednostek organizacyjnych, będzie ono stanowiło przetwarzanie transgraniczne.

 

Załączniki:

Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego (WP 244)

Personal Data Protection System

©2019 Your Company.

Szukaj