Administrator

Co to jest naruszenie danych osobowych?

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Przez pojęcie „naruszenia ochrony danych” należy rozumieć „naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych” (art. 4 pkt 12 RODO). 

Aby zaistniało naruszenie muszą być spełnione łącznie trzy przesłanki:

  • naruszenie musi dotyczyć danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych przez podmiot, którego dotyczy naruszenie;
  • skutkiem naruszenia musi być zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych;
  • naruszenie jest skutkiem złamania zasad bezpieczeństwa danych.

Jednocześnie jak wskazuje Grupa Robocza Art. 29 można wyróżnić trzy typy naruszenia ochrony danych osobowych:

  • naruszenie poufności – polega na ujawnieniu danych osobowych nieuprawnionej osobie;

Przykład: „Przypadkowe wysłanie danych osobowych klienta do niewłaściwego działu firmy lub osoby postronnej.”

  • naruszenie dostępności – polega na trwałej utracie lub zniszczeniu danych osobowych;

Przykład I: „Zgubienie lub kradzież nośnika zawierającego kopię bazy danych klientów administratora.”

Przykład II: „Pracownik przypadkowo lub osoba nieupoważniona celowo usuwa dane ze zbioru. Administrator próbuje odzyskać dane z kopii zapasowej, jednak jego działania nie przynoszą rezultatu.”

  • naruszenie integralności – polega na zmianie treści danych osobowych w sposób nieautoryzowany.
Przykład: „Pracownik dla  żartu zmienia nazwiska klientów poprzez dopisanie litery „s” na końcu każdego z nich.”
 
Źródło: uodo.gov.pl

Personal Data Protection System

©2019 Your Company.

Szukaj