1. Kuba Gliński
  2. GDPR News
  3. czwartek, 14, marzec 2019
  4.  Zapisz się przez email
Udostępnij na Facebooku [13] Udostępnij na Twitterze
Związek zawodowy ma prawo pozyskiwać od pracodawcy imiona i nazwiska pracowników oraz dane umożliwiające poinformowanie pracownika o referendum strajkowym – wyjaśniła w środę prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa.
"W wielu sytuacjach przeprowadzenie referendum strajkowego jest – bez posiadania informacji, kto w jakim zakładzie pracuje oraz w jaki sposób można się z nim skontaktować – bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe. Okoliczność ta powoduje, że pracodawca ma obowiązek przekazać związkowi zawodowemu imiona i nazwiska zatrudnionych oraz informację umożliwiającą nawiązanie z nimi kontaktu, bowiem tylko w ten sposób związek będzie w stanie takie referendum przeprowadzić" - wyjaśnia Edyta Bielak-Jomaa w przesłanym PAP komunikacie.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dodała, że takie dane mogą obejmować m.in. adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji, jeżeli nie ma innej możliwości skontaktowania się z pracownikiem.

Biela-Jomaa jako podstawę uprawniającą związek zawodowy do pozyskiwania takich danych osobowych wskazała art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO), czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.

"Uzasadnionym interesem związku zawodowego, czyli organizatora referendum strajkowego, będzie poinformowanie wszystkich pracowników o planowanym referendum strajkowym, a zatem dotarcie do wszystkich pracowników danego zakładu pracy, w tym takich osób, które swoją pracę świadczą poza siedzibą zakładu pracy bądź są nieobecne z innych przyczyn" – informuje prezes UODO.

Zaznaczyła jednak, że dane osobowe pracowników na podstawie powyższego przepisu mogą być ujawnione związkom jedynie po to, aby poinformować i przeprowadzić referendum strajkowe. "Ponadto dane takie powinny być pozyskiwane przez związek zawodowy tylko w niezbędnym zakresie, adekwatnym do celu, w jakim będą przez niego przetwarzane" - wskazano w komunikacie.

Dodano, że związek zawodowy powinien przeanalizować, jakie dane są mu niezbędne do poinformowania o referendum strajkowym, i unikać zbierania danych nadmiarowych, czyli m.in. jednoczesnego pozyskania numeru telefonu, adresu e-mail i adresu do korespondencji.

"Może on żądać udostępnienia wspomnianych danych wyłącznie w przypadku, gdy nie jest on w stanie poinformować pracownika o planowanym referendum w inny sposób" - informuje UODO. Prezes UODO przypomniała, że "organizator referendum strajkowego będzie zobowiązany do spełnienia wobec osób, których dane pozyska od pracodawców, obowiązku informacyjnego określonego w art. 14 RODO".

Informacja UODO jest związana z tym, że uprawnienia do pozyskiwania przez związki zawodowe danych pracowników na potrzeby referendum strajkowego nie określają wprost ani przepisy dotyczące związków zawodowych, ani sporów zbiorowych.

"Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w art. 20 ust. 1 określa, że strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50 proc. pracowników zakładu pracy" - wskazano w komunikacie. Zaznaczono również, że kolejny ustęp tego przepisu mówi, że "strajk wielozakładowy ogłasza organ związku wskazany w statucie po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników w poszczególnych zakładach pracy, które mają być objęte strajkiem, jeżeli w głosowaniu w każdym z tych zakładów wzięło udział co najmniej 50 proc. pracowników".

Przepisy te - jak wskazał UODO - nie mówią nic o tym, skąd i jaki zakres danych pracowników mogą pozyskać związki na potrzeby zorganizowania głosowania w związku z planowanym strajkiem.

"Ustawa o związkach zawodowych określa, że pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, na co wskazuje art. 28 ust. 1 tej ustawy. Nie precyzuje, jakiego rodzaju informacje są niezbędne do prowadzenia działalności związkowej oraz w jakiej formie pracownicy mają być poinformowani o planowanym referendum strajkowym" - napisano w komunikacie UODO i zaznaczono, że bez posiadania informacji umożliwiających kontakt z pracownikami przeprowadzenie referendum mogłoby być niemożliwe.(PAP)

Źródło: gazetaprawna.pl
Odnośniki
  1. https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1402849,prezes-uodo-zwiazek-zawodowy-moze-pozyskiwac-dane-pracownikow-na-potrzeby-referendum-strajkowego.html,,gdpr.pl
Oceń ten post:
Komentuj
Brak jezcze komentarzy.


Jeszcze nie ma odpowiedzi do tego postu
Bądź pierwszą osobą dołączając do dyskusji!
Gość
Twoja odpowiedź
Dodaj obrazki lub zdjęcia do tej dyskusji używając przycisku poniżej. Są wspierane gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• Insert • Usuń Dodaj pliki (Maksymalny rozmiar: 2 MB)

Personal Data Protection System

©2019 Your Company.

Szukaj