Uzyskaj zgodność z RODO i powiązanymi standardami ISO - PDPS Program do RODO
Skorzystaj z systemu do zarządzania ochroną danych osobowych i usprawnij swoją pracę.

Sprawna komunikacja i podział zadań wynikających z RODO i norm powiązanych

Prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów, staje się niebywale łatwe i intuicyjne.

W systemie użyliśmy narzędzi i metodyk, które zostały sprawdzone u setek klientów w ramach wdrożeń.

Ostatnie artykuły

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

Mateusz Borowski

PDPS

Misja powstania PDPS - Program do RODO

W myśl zasady rozliczalności przepisy ochrony danych osobowych i powiązane standardy nakładają na organizacje wiele żmudnych i trudnych obowiązków. W ramach półtorarocznej dyskusji i zbierania doświadczeń od momentu wejście w życia RODO wypracowaliśmy model pracy, który znacząco przyśpiesza i usprawnia uzyskanie i bieżące nadzorowanie zgodności w tym obszarze.

Premiera - wersji produkcyjnej aplikacji PDPS już za:

34
Days
01
Hours
23
Minutes
44
Seconds

"RODO to dla każdego przedsiębiorcy dodatkowy obowiązek, szukaliśmy rozwiązania maksymalnie upraszczającego spełnienie obowiązków i udało się ."

Marta

"Brakowało nam porządku, dokumenty były rozsiane w wielu miejscach, utrudniało to pracę grupową. Teraz mamy wszystko pod ręką"

Jerzy